• POLITICA DE CONFIDEN숳ALITATE
  • CONTACT US
  • SITE MAP
  • SITE MAP
top

Chairman Message

Home > Company > Presedinte Mesaj

嫄닿컯臾명솕 꽑룄湲곗뾽
A trecut mai mult de un deceniu de c창nd Ceragem a introdus pe pia쎝 dispozitivele termale de masaj pentru un trai s훱n훱tos 셢 frumos, destinate oamenilor de peste tot din lume. Cu un spirit de pionierat, am abordat 챤n continuu provoc훱ri pentru a fi primii 셢 cei mai buni la nivel mondial. Am fost prima companie din sectorul nostru de activitate care a condus automatizarea dispozitivelor termale de masaj 셢 am pus bazele a ceea ce suntem ast훱zi prin intrarea pe pia쌳 mondial훱 de la zero 셢 instituind o re쌷a puternic훱 de afaceri globale. Acum, ne concentr훱m pe a transforma Ceragem 챤n 엙artenerul pentru persoane s훱n훱toase 챤n v창rst훱 de peste 100 de ani앪. Ca partener 챤n care pute쌻 avea 챤ncredere 셢 companie care conduce stiluri de via쎝 s훱n훱toase pentru persoane de peste tot 챤n lume, 쌻ntim spre un viitor mai mare, mai bun.
씤瑜 嫄닿컯利앹쭊
Traiul s훱n훱tos este valoarea pe care umanitatea, cu vie쌻le noastre finite, o pre썈ie셳e cel mai mult. De la 챤nceput, Ceragem a fost o companie cu r훱spundere fa쎝 de societate prin dedica쌻a 셢 munca noastr훱 de voluntariat 챤n jurul lumii pentru 엙romovarea traiului s훱n훱tos al omenirii. Concentr창ndu-ne pe trei valori principale, 엗rientare pe client, onestitate 셢 transparen쎝 셢 respect pentru angaja쌻, Ceragem se str훱duie셳e s훱 fie o companie iubit훱 셢 respectat훱 care s훱 dureze pentru urm훱torii 100 de ani, cu valori care s훱 ne uneasc훱 laolalt훱 angaja쌻i din jurul lumii.
씤瑜 嫄닿컯利앹쭊
Dorim s훱 v훱 mul썈mim pentru suportul constant care ne-a ajutat s훱 devenim o companie de succes. V훱 primit c훱 vom face tot ceea ce ne st훱 챤n putin쎝 ca s훱 oferim clien쌻lor no셳ri la nivel interna쌻onal afla쌻 챤n c훱utarea unui trai s훱n훱tos 셢 frumos cele mai bune produse 셢 servicii 셢 c훱 Ceragem va contribui 챤n final la 챤mbun훱t훱쌻rea calit훱쌻i vie쌻i tuturor. 횓n numele Ceragem, v훱 solicit sprijinul 셢 챤ncrederea continue.
V훱 mul썈mesc foarte mult.